Assessments

Een assessment is een beoordeling van iemands sterke en minder sterke punten. Tijdens een hele dag worden de intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en vaardigheden van een kandidaat beoordeeld en beschreven in een rapportage.

Instrumenten:

Witsenburg Advies maakt gebruik van verschillende intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten, interviews en diverse praktijksimulaties/rollenspelen.

Verschillende vragen zijn aanleiding voor een assessment:

Selectie-assessment

Selectie-assessment

Het in kaart brengen van sterke en minder sterke kwaliteiten in relatie tot de eisen van een bepaalde functie.

Tijdens het assessment worden de kwaliteiten gemeten en de mate waarin de kandidaat geschikt is voor de functie wordt verwoord in de rapportage.

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment

De kwaliteiten en minder sterke punten van de kandidaat worden gemeten.

Daarnaast wordt beoordeeld in welke mate en hoe (minder) sterke punten verbeterd, ontwikkeld, getraind kunnen worden.

Dit advies wordt opgenomen in de rapportage.

Loopbaanassessment

Loopbaanassessment

Naast het meten van de kwaliteiten wordt gekeken naar motivatie, drives en ambitie.

In relatie tot de kwaliteiten wordt bekeken wat de best passende loopbaanstap voor de kandidaat is.

Potentieel-onderzoek

Potentieel-onderzoek

In dit assessment staat het beoordelen van het potentieel centraal. Wat heeft de kandidaat in zich, bijvoorbeeld aan leidinggevend potentieel.

Dit assessment kan richting geven aan de kandidaat en zijn carrière binnen de organisatie.

Management audit

Management audit

Alle management teamleden doen een individueel assessment. Een totaaloverzicht geeft de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het team aan.
Zowel de ontwikkeling van het managementteam kan een doel zijn, als bijvoorbeeld zicht krijgen aan welke kwaliteiten of profiel gedacht moet worden bij het zoeken naar een nieuw teamlid.
  • Selectie-assessment
  • Ontwikkelassessment
  • Loopbaanassessment
  • Potentieel-onderzoek
  • Management audit

Contact met Witsenburg Advies

Via de menukeuze ‘contact’ bovenaan, kunt u eenvoudig contact opnemen. Ook buiten reguliere kantoortijden. Natuurlijk kunt u ook altijd mailen en/of bellen: 06 – 537 02 353