Teamontwikkeling

Organisaties willen steeds beter presteren. Het optimaal inzetten van mensen, zien waar de kwaliteiten van mensen zitten bij het inrichten van teams, is hierbij cruciaal. Een goed team heeft een gemeenschappelijk doel, kent elkaars kwaliteiten, communiceert helder en werkt goed samen. Dit alles om een topprestatie te bereiken.

Ik begeleid (management)teams bij het verbeteren van de communicatie en de samenwerking in relatie tot de (strategische) opgave waar het team voor staat.

Voorbeelden van teambuilding die ik recent heb gefaciliteerd:

  • Een heel nieuw team. Bepalen gemeenschappelijk doel. Ambitieuze doelen stellen. Elkaar leren kennen, begrip voor kwaliteiten en verschillen, oog voor teamontwikkeling, samenwerking en communicatie.
  • Een directieteam ieder met hun eigen doelstellingen, beter laten samenwerken en communiceren ten einde ook het organisatiedoel te bereiken. De serie van teambijeenkomsten heeft geresulteerd in een team met meer verbinding, verbeterde samenwerking, dezelfde taal richting de medewerkers, en hogere scores op leiderschap in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.
  • Een team met onderlinge slechte verstandhoudingen, conflicten en een ambitieus doel dat op korte termijn verwezenlijkt moest worden. Aanpakken en opruimen van het verleden. Begrip en acceptatie van verschillende persoonlijkheden. De teambuilding heeft geresulteerd in een verbeterde sfeer en het behalen van de doelstelling.

Ik werk, afhankelijk van de vraag, met diverse theorieën en modellen. Steeds kijkend wat het beste past bij de vraag en de doelstelling.

ISTP ISFP ENTJ ENFP
Een van de theorieën en modellen die ik graag inzet is de Myers Briggs Type Indicator ©. Dit model kent een hoge validiteit en betrouwbaarheid en een gedegen wetenschappelijke basis. Veel gerenommeerde bedrijven in Nederland maken hier gebruik van. Het is zowel toepasbaar bij een luchtig teamuitje als in teams waar veel speelt en zaken significant verbeterd moeten worden.

MBTI geeft inzicht in eigen stijl van werken, sterke en minder sterke punten. Naast een individueel beeld, krijgt ieder teamlid zicht op de kwaliteiten van het team. Men ontwikkelt een gemeenschappelijke taal om zaken effectiever te bespreken, feedback te geven en verschillen van elkaar te waarderen en in te zetten. Een verbeterde samenwerking leidt tot een verbeterde prestatie en productiviteit.

Casus

IMG_1165
Witsenburg Advies heeft een team begeleid dat bestond uit medewerkers van 2 heel verschillende organisaties. Hun opdracht was samen een stichting op te zetten. Gedurende het project botsten hun stijl van werken en hun karakters dusdanig dat de voortgang in het geding kwam. Een combinatie van teambuildingstechnieken en conflictbemiddeling heeft de samenwerking verbeterd met als resultaat de oprichting van de stichting.

Contact met Witsenburg Advies

Via de menukeuze ‘contact’ bovenaan, kunt u eenvoudig contact opnemen. Ook buiten reguliere kantoortijden. Natuurlijk kunt u ook altijd mailen en/of bellen: 06 – 537 02 353