Mediation

Bij een kwestie, verschil van mening of een conflict op het werk kan mediation een goed middel zijn om tot een oplossing te komen. Bij mediation gaat het niet alleen om het oplossen van geschilpunten, maar ook om de relatie tussen betrokken partijen te behouden.

Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Hierdoor wordt de kans op nieuwe conflicten in de toekomst kleiner en de vaardigheid om met verschillen van mening om te gaan groter. Een psycholoog-mediator, aangesloten bij het NIP, is vanuit de beroepsachtergrond gespecialiseerd in communicatie, emoties en onderlinge relaties.

Contact met Witsenburg Advies

Via de menukeuze ‘contact’ bovenaan, kunt u eenvoudig contact opnemen. Ook buiten reguliere kantoortijden. Natuurlijk kunt u ook altijd mailen en/of bellen: 06 – 537 02 353